SANA İYİLİK EDENE SEN HER DEFASINDA İYİLİK ET

Bir gün ashab-ı güzin, Hazreti Peygamber dediler ki:

– Ey Allah’ın Resulü! Ali (ra)’yi bunca seversin. Bunun hikmeti nedir? Bize de bildri ki, biz onu daha fazla sevelim. Hazreti Peygamber:

Gidip Ali (ra)’yi çağırın. Bunun sebep ve hikmetini kendisinden öğrenirsiniz, buyurdu.

Ashab-ı kiramdan biri Hazeti Ali’yi çağırmaya gitti. Hazreti Ali gelmeden önce Hazreti Peygamber şöyle buyurdu:

– Ey ashabım! Siz bir kimseye iyilik ederseniz, o kimse bu iyiliğinize karşı size kötülük ederse ne yaparsınız?

Ashab-ı kiram efendilerimiz:

– Yine iyilik yaparız, dediler. Hazreti Peygamber:

– Eğer size tekrar kötülük ederse ne yaparsanız, buyurdu.

Ashab-ı kiram efendilerimiz:

– Yine iyilik ederiz, dediler. Hazreti Peygamber:

– Yine size kötülük ederse ne yaparsanız, buyurduğunda, bu sefer ashab-ı kiram başlarını öne eğip Hazreti Peygambere cevap veremediler. Bu konuşmadan sonra Hazreti Ali geldi. Hazreti Peygamber ona buyurdu ki:

– Ya Ali! Bir kimseye iyilik yapsan, o kimse bu iyiliğine mukabil sana kötülük erse ne yaparsın? Hazreti Ali:

– Ya ResulAllah! Ona iyilik ederim. Hazreti Peygamber:

– Tekrar sana kötülük ederse ne yapardın, buyurdu. Hazreti Ali:

– Yine iyilik ederdim, diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali’ye yedi kere böyle sordular. Hazreti Ali yedisinde de; “Ona iyilik ederdim” diye cevap verdi.

 

BİR YIL ÖMRÜ OLSA VE BANA KÖTÜLÜK ETSE YİNE ONA İYİLİK EDERİM

Sonra Ali (ra) Hazreti Peygambere hitaben:

– Ya ResulAllah, kendisinden başka Allah (cc) bulunmayan Allah (cc)’a yemin ederim ki, eğer o kimsenin bir yıl ömrü olsa, her gün ben kendisine iyilik etsem de mukabilinde bana kötülük etse, yine ben ona iyilik ederdim, deyince bütün ashab-ı kiram Hazreti Peygambere:

– Ya Resulallah! Hazreti Ali’yi niçin fazla sevdiğini anladık. O bu sevginize layıkmış, dediler ve Hazreti Ali’ye dua ettiler.

Sakın ashab-ı kiramın, Hazreti Ali’yi çekemediklerinden ve onu kıskandıklarından dolayı Hazreti Peygambere böyle sorduklarını düşünmeyiniz. Böyle bir şey hatırınıza bile gelmesin. Haşa, onların bu sorularından maksatları Hazreti Ali’nin yüce makamlarını öğrenmek idi.

Please follow and like us: