RAŞİD HALİFELERİN DÖRDÜNCÜSÜ VE ONUN HİLAFETİ

Hazreti Osman’ın asiler tarafından şehid edilmesi üzerine, Hicretin 35. senesinde umumi bir ittifakla İslam Devleti’nin başına geçti. Cennetle müjdeli Hazreti Zübeyr ve Hazreti Talha kendisine ilk biat edenlerdendi.

Hazreti Ali’nin devri iç karışıklıklarla geçti. Ümmeti bir çatı altında toplamaya çok gayret göstermiş ise de, olanlar oldu. İlahi takdir icabı bir acı rüzgar ümmet gülistanının üzerinden geçti ve nice güller dalından koparıldı. Hatta 70 bin müslüman bu savaşlarda şehit düştü.

Hazreti Ali Kufe’ye çekildi. Ne çare ki, su bir defa bendini yıkmış ve sel her tarafa yayılmıştı. Müslümanlar arasında baş gösteren ayrılıkların giderilmesi için gece gündüz didindi. İşte bu çırpınışlar içindeyken, Sıffın da vuku bulan ve Hakem Olayı ile son bulan sulh neticesinde ortaya çıkan, kendisine karşı olan haricilerden Abdurrahman ibn Mülcem, hicretin 40. senesinde Ramazan ayının on yedinci günü sabah ezanını müteakip, insanları namaza çağırdığı esnada, Hazreti Ali’nin başına kılıçla vurarak yaraladı. Bu yaradan kurtulamayan Hazreti Ali, 63 yaşında oldukları halde şehiden vefat etmiştir. Oğulları tarafından techiz ve tekfini yapılarak Kufe’de toprağa verildi.

 

HAZRETİ ALİ’NİN KİŞİLİĞİ, ŞAHSİYETİ VE NESEBİ

Daha evvelce de belirttiğimiz gibi Hazreti Ali, kerim, cömert, alicenap, adil, merhametli doğruluktan ayrılmayan, güleryüzlü, tatlı huylu, cesur, alim ve şiir kabiliyeti bulunan bir zat-ı şerifti.

Peygamber kızı Hazreti Fatıma’dan doğma; Hasan, Hüseyin ve Zeyneb (ra) olmak üzere üç evladı vardır. Hazreti Fatıma Annemizden sonra aldığı hanımlarından 18 erkek ve 18 kız çocukları olduğu rivayet edilir.

Nebiler Nebisi buyururlar ki:

– Ben ilmin şehriyim, Ali (ra) de onun kapısıdır. O halde ilim isteyen kimse, kapıya gelsin.

Nesebi Şerifleri: Ali bin Ebi Talib bin Abdü’l Muttalib’dir. Nebiyi Muhterem sallahu aleyhi ve sellemin temiz nesebleriyle ikinci atada, dedeleri olan Abdü’l Muttalib’de birleşir. Neseb bakımından Hazreti Peygambere bundan daha yakın olanı yoktur. Fazilet ve üstünlüğü ise, ehl-i sünnete göre hilafet tertibine göredir.

Please follow and like us: