PEYGAMBER KIZI ÜZÜLMESİN DİYE KÖLE AZAT EDERDİ

Osman (ra), evinde Hazreti Peygamberin kerimeleri Rukayye annemizle otururlarken, cariyelerinden biri kendisine yemek getirdi. Osman (ra), yemek getiren cariyenin yüzüne baktı. Bunu sezen Rukayye annemiz kadınlık hislerine kapılarak müteessir oldu. Osman (ra), ailesinin üzüldüğünü görünce; “Ey Rukayye! Ben onun yüzüne herhangi bir kötü maksatla bakmadım” diyerek yemin etti. Bu söz üzerine Rukayye annemiz müteselli oldu ise de, Hazreti Peygamberin kerimeleri olduğundan, onun hoşnut olması için Osman (ra), yüz köle azad eyledi. Osman (ra) bu derece Hazreti Peygamberin hatrını sayarlar idi. Allah (cc) ondan razı olsun.

 

HAZRETİ PEYGAMBERİN DUASINI ALMIŞTI

Hazreti Peygamber de; “Ey Osman (ra)! Cenab-ı Hak senin günahlarını bağışlasın” diye dua buyurdular. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamberin duasını kabul buyurup Osman (ra)’ı yarlığadı. Bu hususta nice ayet nazil olmuştur. Hazreti Peygamber buyuruyorlar ki:

– Cennet ehli, cennette bir ışık görürler. Bu ışık nedir, diye sorulunca, Cenab-ı Hak; “Bu ışık değil, bir nurdur. Osman (ra)’ın bir yerden bir yere giderken ayağındaki nalinin ışığıdır” buyurur.

Osman (ra), gece iki rekat namazda Kur’an-ı Kerim’i hatmettiği meşhurdur. Onun yeryüzünde yürümesinde hasıl olan nur, cennete aksederdi.

 

HAZRETİ YUSUF VE HAZRETİ İBRAHİM’İN SAKALINA BAKMAK İSTERSEN OSMAN (RA)’NIN SAKALINA BAK!

Bir gün Hazreti Peygamber ashab-ı kiram ile otururken, Cebrail (as) geldi ve:

– Ya Muhammed (sav)! Hazreti Yusuf’un ve İbrahim aleyhisselamın sakallarına bakmak istersen, Hazreti Osman’ın sakalına bak. Her kim ki bir peygambere benzerse, o kimse cennetliktir, dedi.

Please follow and like us: