KENDİSİNE DÖRT UNSUR BAHŞEDİLEN HALİFE

Allah-u Teala dört unsur olan; toprak, hava, su ve ateşi Hazreti Ömer’e musahhar kıldı. Toprağın kendisine itaat etmesinin örneği şu olaydır:

Halifeliği günlerinde, Medine’de bir zelzele meydana geldi. İnsanlar bu durumdan çok korktular. Hazreti Ömer halkı toplayıp, minbere çıkarak hutbe okudu. Hutbede:

– Ey Müslümanlar! Ben Hazreti Peygamberin; “Yer sarsıntısı iki şeyden meydana gelir: Biri zina, diğeri zulüm” buyurduğunu işittim. Peygamber aleyhisselam devamla buyurdu ki: “Halk arasında zina ve zulüm aşikar olduğu vakit, yer buna güç yetiremez. Yer, Allah-u Teala’ya yalvarır, inler ve sallanır. Ta ki, Allah Teala’nın emri ile zina ve zulüm eden kimseleri helak ede.”

Hazreti Ömer: Şimdi, eğer günahkar ben isem, ben tevbe ettim. Yok eğer siz iseniz, siz de tevbe ediniz, dedi.

Müslümanlar tevbe ettiler. Sonra Hazreti Ömer kamçısını yere vurdu ve:

– Ey yer! Sen tevbe edenlerin altında yine sallanıyorsun. Şayet durmazsan, sana öyle bir kamçı vururum ki, onu kıyamete dek söylerler, buyurdu. Yer hemen sakin oldu. İşte bu, toprağın Hazreti Ömer’e itaat etmesidir. Nitekim toprak, Hazreti Musa aleyhisselama da itaat edip karunu içine çekmişti.

 

HAVA VE ATEŞİN HAZRETİ ÖMER’E İTAAT ETTİĞİ HADİSELER

Havanın Hazreti Ömer’e itaat ettiğine gelince:

Hazreti Ömer’in hutbede söylediği, “Ey Sariye, dağa dağa!…” sözünü ta Nihavend’de bulunan Sariye’ye ulaştırması örnek olarak gösterilebilir. Bunun örneği de Süleyman aleyhisselam’dır. Süleyman aleyhisselamın da hizmetine rüzgar verilmişti.

Ateşin Hazreti Ömer’e musahhar kılınması ise, şöyle ifade edilmektedir:

Yemen yolunda bir kuyu vardı. Ona “Aden” kuyusu denirdi. İçi ateş ile dolu idi. O kuyunun yanından geçen herkes yanardı. Bu haberi Hazreti Ömer işitince, kuyunun başına vardı ve kamçısı ile kuyunun üzerine vurarak, “Ömer’in kamçısından korkmuyor musun ki, Muhammed (sav) ümmetini yakıyorsun?” buyurdu. Kuyudaki ateş sönerek kayboldu. Kıyamete kadar o ateş bir daha görünmez. Alimler, o ateşin Şuayb aleyhisselama isyan eden kavme indirilen ateş olduğunu rivayet ederler.

Please follow and like us: