KANI KUR’ANA DAMLAYAN BELAYA SABREDEN ŞEHİT HALİFE

Hazreti Aişe’den rivayet edilmiştir.

Hazreti Peygamber buyurdular ki:

– Ashabımdan bazıları buraya gelsinler, onlara bazı hususları söylemek istiyorum, ey Aişe!… Ben:

– Ya Resulullah, Ebu Bekir’i çağırayım mı, dedim. Hazreti Peygamber:

– Hayır çağırma, dedi.

– Hazreti Ömer’i çağırayım mı, dedim. Hazreti Peygamber cevap vermedi.

– Hazreti Ali’yi çağırayım mı, dedim. Hazreti Peygamber yine cevap vermediler.

– Hazreti Osman’ı çağırayım mı, dedim. Hazreti Peygamber bu sefer:

– Çağır gelsin, dediler.

 

HAZRETİ OSMAN HUZURA GELİR

Bunun üzerine Hazreti Osman (ra)’ı çağırdım. Osman (ra), Hazreti Peygamberin yanına geldi. Hazreti Peygamber kendisine bir şeyler söyleyince, Hazreti Osman’ın rengi attı. Beti benzine karıştı. Hazreti Peygamber kendisine çok önemli şeyler söylemişti besbelli. Gelecekle ilgili haberler vermişti. Hilafeti dönemindeki hadiselerden bildirmişti kendisine.

Hilafeti devrinde kendisini şehid etmek maksadı ile evini muhasara altına aldıkları vakit, kendisine; niçin onlarla savaşmıyorsun, denildiği vakit, Hazreti Osman; “Ben bu belaya sabredeceğime dair Hazreti Peygambere söz verdim. Hazreti Peygamber bana bunu ve bunun gibi çok şeyler söyledi, buyurdu.

 

HAZRETİ OSMAN’IN RÜYASINDA HAZRETİ PEYGAMBERİ GÖRMESİ

Hazreti Osman, şehit edileceğinin evvelsi gecesi, rüyasında Hazreti Peygamberi görmüştü. Yine Hazreti Peygamber ona bir takım işaretler vermişti. Şehadetinin yarın olacağını ona haber vermişti. Vuslata ereceğini, yarın birlikte olacaklarını rüyada ona bildirmişti. Evi günlerce muhasara altında iken bile, o sabrediyor ve Kur’an-ı Kerim ile hemhal oluyordu. Ve şehit edildiği zaman da bile Kur’an-ı Kerim okuyordu. Kanı şehit edildiğinde Kur’an-ı Kerim’e damlamıştı.

Hazreti Aişe diyor ki: Ben zannediyorum ki, Hazreti Peygamber Osman (ra)’ı çağırıp kendisi ile konuştuğu vakit bu hadiseyi ona haber vermişti.

Please follow and like us: