PEYGAMBERE BENİ ŞİKAYET EDERSE…

Hazreti Osman, çok zengin idi. Hatta evlerinde kendisine hizmet eden üç yüz kadar cariyesi vardı. Beşeriyet icabı cariyelerinden biri ile buluştu. Hazreti Peygamberin kerimesi Hazreti Rukayye, Osman (ra) ile evli idi ve bu durumu görmüştü. Hazreti Rukayye duruma muttali olunca, kadınlık hisleri kabarıp, üzülmüş ve huzursuz olmuştu. Fakat Osman (ra)’ın yüzüne vurmayıp, nezaketle kendisinden izin istedi. Müsaade ederseniz babamın evine gideyim, dedi. Osman (ra) izin vermekten başka çare bulamadı. Ailesine, babasının evine gitmesi için izin verdi. Fakat, Hazreti Peygambere beni şikayet ederse ben ne yaparım, diye düşündü. Dünyada ve ahirette benim yerim kalmaz, diye kalbine büyük bir korku düştü. Hemen abdest alıp secdeye kapandı, Cenab-ı Hakka niyazda bulundu.

Hazreti Rukayye, Hazreti Peygamberin saadethanelerine vardığında, Hazreti Peygamber, kızının kederli olduğunu yüzünden anladı ve; “Ey benim canım kızım, niçin kederlisin” diye sual buyurdular. Rukayye annemiz ağlayarak durumu babasına anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kızına şöyle buyurdular:

BİR AN DURMADAN EVİNE GİT EŞİNİN AYAKLARINA KAPAN

– Ey kızım! Eğer Cenab-ı Hakkın ve benim rızamı istiyorsan bir an durmadan evine git, Osman (ra)’ın ayaklarına kapanıp kendisinden özür dile.

Hazreti Rukayye hemen evine geldi. Kapıyı çalınca, Hazreti Osman içeriden “Kim o” diye seslendi. Hazreti Rukayye, “Aciz ailendir” deyince, Hazreti Osman hemen kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Hazreti Rukayye, Hazreti Osman’ın ayağına kapanıp özür diledi. Bundan sonra Hazreti Osman tekrar secdeye kapanıp Cenab-ı Hakka şükretti ve; “Ey Hazreti Peygamberin kızı! Ben de Allah Teala’nın aşkına ve babana hürmet olarak haremimde bulunan üç yüz cariyeyi azad ettim. Onların hepsi bu andan itibaren hürdürler” dedi.

Please follow and like us: