HAZRETİ OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ VE SAHABENİN BİAT ETMESİ

Hazreti Ömer ahirete irtihal buyurdukları zaman, halifelik vazifesinin altı büyük sahabi arasında müşavere edilmesi ve bir karara bağlanmasını tavsiye etti. Altı kişiden biri olan Sa’d Hazretleri mecliste bulunmuyordu. Talha ile Zübeyr; “Bizi bu vazifeden afvedin” diye özür beyanında bulundular. Halifelik görevi; Hazreti Osman ile Hazreti Ali ve Hazreti Abdurrahman bin Afv’ın arasında kaldı. Abdurrahman bin Afv da, Hazreti Osman ile Hazreti Ali’nin lehine halifelikten feragat etti. Halk üç gün serbest bırakıldı. Bu esnada Abdurrahman bin Afv, halkın halifelik hususunda kime gönül verdiğini gizli ve aleni olarak yokladı. İnsanların görüşlerini Hazreti Osman’ın halife olması yönünde beyan etti. Abdurrahman bin Afv; “Halife olmaktaki oyumu Hazreti Osman yönünde kullanıyorum” dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali ve diğer sahabilerin hepsi Hazreti Osman’a biat ettiler. Böylece ortada dolaşan münakaşa ve gürültü kalkmış oldu.

 

KUR’AN-I KERİM’İ ÇOĞALTAN BÜYÜK SAHABİ

Halk arasında, Kur’an-ı Kerim’i bir araya toplayanın Hazreti Osman olduğunun meşhur olduğu bilinmektedir. Fakat Hazreti Ebu Bekir’in menakıbında Hazreti Aziz’in (k.s.) “Güzide” namındaki risalesinde zikredildiğine göre, Kur’an-ı Kerim’i bir araya toplayan Hazreti Ebu Bekir’dir. Bu iş, Hazreti Ömer ve diğer sahabilerin ittifakı ile sabit olmuştur. Hazreti Osman’ın hilafeti zamanında Irak ve Şam fetholundu. Sınırlar genişledi. Müslüman nüfusu arttı. Hazreti Osman zamanında bolluk ve bereket vardı.

Please follow and like us: