HAZRETİ ALİ’NİN EN SEVDİĞİ LAKABI

Hazreti Ali’nin birkaç adı vardı. Onlar da şunlardır: Ebu’l Hasan, Ebu’l Hüseyin, Haydar, Ebu’t Turab, ve Kerrar (Savaşta düşmana karşı tekrar tekrar saldırdığı için kendisine Kerrar, Haydar-ı Kerrar denilmiştir) Emirü’n Nahl, Ebu’r Reyhaneyn ve Esedullah.

Hazreti Ali’nin isimlerinin içinde en fazla sevdiği isim, Ebu’t Turab’tır. Çünkü bu ismi ona Hazreti Peygamber koymuştur. Bunun sebebi şu idi:

Hazreti Ali ile eşi Fatıma (ra) bir gün birbirlerine küsmüşlerdi. Hazreti Ali huzursuzluğunu gidermek için mescide gidip kuru toprak üzerine yatmıştı. Fatıma (ra) hemen babası Fahri Alem Efendimiz’e gidip durumu bildirdi, ve:

– Babacığım, bir yanlışlık yaparak, Ali’yi küstürdüm. İyi biliyorum ki, suç benimdir, dedi.

Bunun üzerine Hazreti Peygamber Mescid-i Şerif’e geldi. Hazreti Ali’nin kuru toprak üzerinde yattığını gördü. Hazreti Ali’ye Peygamber aleyhisselam:

– Kalk ey Ali, kalk ey Ali, diye buyurdu.

Hazreti Ali, kendisini çağıranın Hazreti Peygamber olduğunu görünce hemen kalktı. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali’nin yüzündeki toprakları bizzat kendi mübarek elleriyle silip; “Kalk ey Ebu’t Turab” buyurdu. Onun içindir ki, Hazreti Ali (ra), “İsimlerinin arasında Ebu’t Turab kadar sevdiğim bir isim yoktur” derdi.

 

KALK EY EBU’T TURAB KALK!

Bir gün Hazreti Peygamber, kızı Fatıma (ra)’nın evine gitmişti. Hazreti Ali’yi orada göremeyince etrafı gözden geçirdiğinde kızı Fatıma (ra):

– Ey Allah’ın Resulü! Bazı konulardan dolayı Ali (ra)’nin canı sıkılıp dışarı çıktı. Herhalde mescide gitmiştir, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber mescide gitti. Orada Hazreti Ali’nin elbisesi düşüp vücudunun toz toprak içinde kaldığını görünce, üzerindeki toz ve toprağı temizleyip; “Kalk ey Ebu’t Turab” buyurdu. İşte Hazreti Peygamber Hazreti Ali’ye “Ebu’t Turab” diye hitap ettiği için Hazreti Ali’nin en sevdiği lakabı; “Ebu’t Turab”tır.

Hazreti Ali, yüzünü hiç puta dönmeden İslamı kabul ettiği için; “Kerremallahü veche” ünvanını almıştır. Kaza-i İlahiye gösterdiği rızadan dolayı da “Mürteza” namı verilmiştir.

Please follow and like us: