HALİFE HAZRETİ ÖMER’İ DİZE GETİREN KADIN

Halife Hazreti Ömer, Şam’dan kaplar içinde gelen zeytinyağını muhtaçlara taksim ediyordu. Oğlu önünde oturuyordu. Boşalan kaplara oğlu elini sürdü, eli yağlandı. Yağlı elini saçına sürdü. Halife Hazreti Ömer oğlunu görünce, süratle oğlunun elini tutarak, onu hamama götürüp başını yıkattı ve oğluna:

Ey oğlum! Bana verilecek azabdan, bu daha kolaydır, buyurdu.

Bir gün birisi karısını şikayet etmek için Halife Hazreti Ömer’in huzuruna gelir. Hazreti Ömer’in evinin kapısına geldiğinde içeride bir münakaşa olduğunu işitir. Kulak verir. İçeride Hazreti Ömer’in hanımı Ümmü Gülsüm (ra)’ün Hazreti Ömer’e birçok sözler söylediğini duyar. Adeta fırça atmaktadır. Hazreti Ömer’in hiç cevap vermeyip sabrettiğini anlar. O adam kendi kendine, ben karımdan şikayet etmek istiyordum, halbuki koskoca halife, şimdi karısından gördüğü bu muameleden dolayı daha çok elem çekmektedir, der ve geri döner.

EŞLERİMİZİN BİZİM ÜZERLERİNDE HAKLARI VARDIR

Tam bu sırada Hazreti Ömer dışarı çıkar. Adamın dönüp gittiğini görür. Hazreti Ömer, adama niçin geldiğini sorunca adam:

– Ey Müminlerin Emiri! Ben size karımı şikayet etmeye gelmiştim, fakat saadethanenizde geçen hadiseyi işittim. Onun için geri dönüp gidiyordum, dedi. Hazreti Ömer şöyle buyurdu:

– Karımın benim üzerimde bulunan haklarından dolayı onun kusurunu afvederim. Benim üzerimdeki hakları şunlardan ibarettir:

1- O, benimle cehennem arasında perdelik vazifesini görür.

2- Nefsim onunla sakin olup, haramdan beni korur.

3- Evden dışarı çıktığım zaman, evimi korur.

4- Elbiselerimi yıkar.

5- Ekmeğimi pişirip, yemeğimi yapar.

6- Çocuklarıma bakar, onları kimseye muhtaç etmez.

– İşte onun benim üzerimde olan bu haklarından dolayı ben onu bağışladım.

Adam bu sözleri işitince, karısının kusurlarını bağışlar ve döner evine gider.

Please follow and like us: