GANİMETE BOĞULAN AMA GECE EVİNDE YİYECEĞİ OLMADIĞI İÇİN BORÇ ALAN HALİFE

Hazreti Ömer’in zamanında İran fethedilmişti. Deve, at, koyun, sığır, altın, gümüş, köle ve cariyeden birçok ganimet malı getirdiler. Müminleri Emiri Hazreti Ömer, ganimet malının hepsini müslümanlara taksim etti. Kendisine hiçbir şey ayırmadı. Gece vakti eve geldiklerinde, evde yiyecek hiçbir şey bulunmadığından hanımı, “neden bizim için iki dirhem getirmedin, bu gece evde yiyecek hiçbir şey yoktur” diye sitem etti. Hazreti Ömer:

Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’inde; “Siz bütün zevklerinizi dünya hayatı içinde (yaşayıp) bitirdiniz. Bunlarla sefa sürdünüz” buyuruyor. Allah Teala’nın bu ayetinde bildirdiği kimselerden olurum diye korktum. Yine Allah Teala’nın; “Sizi dünya hayatı aldatmasın” mealindeki ayetinde bildirilen insanlardan olurum diye de korktum. Hazreti Peygamberin; “Ey Allah’ım! Beni yoksul olarak yaşat, yoksul olarak öldür. Kıyamet günü de beni yoksullarla haşret” diye Allah Teala’ya niyazda bulunduğunu işittim. Ben buna muhalefet edersem, kıyamet günü Hazreti Peygamberden uzak kalırım diye korktum, buyurdu.

 

KIYAMET KORKUSU BİZİ HEVA VE HEVESLERİMİZE UYMAKTAN ALIKOYDU

Evde hiçbir şey bulunmadığını gören ve öğrenen Halife Hazreti Ömer, dışarı çıkıp mescide gitti. Minbere çıkıp; “haydi namaza” diye yüksek sesle hutbe okumaya başladı. Hutbede:

Ey insanlar! Eğer kıyamet gününün korkusu olmasaydı, bu gördüğünüz işlerden başka işler olurdu. Fakat kıyamet korkusu bizi heva ve heveslerimize uymaktan alıkoydu. Bu gece evimde yiyecek bir şey yoktur. Bu gecenin ihtiyacını giderebilmem için bana iki dirhem kim borç verebilir, diye sordu. Bu sözleri duyan sahabe efendilerimiz ağlamaktan kendilerini alamadılar. İçlerinden Abdurrahman bin Avf (ra), Hazreti Ömer’e iki dirhem borç olarak verdi. İşte İran fatihi koca Halife Hazreti Ömer, onca ganimet avuçlarının içindeyken onları müslümanlara taksim etmişti. Ve Allah (cc)’ın korkusu ve Hazreti Peygamberin yolundan gitmek gayesiyle kendisine hiçbir şey almamıştı. Gece evinden olmayan bu yüce halife, ailesinin ihtiyaçlarını görebilmek için bir arkadaşından borç almak zorunda kalmıştı. Allah Teala, o yüce halifenin ve arkadaşlarının yolundan bizleri ayırmasın.

Please follow and like us: