Hazreti Peygamber, Allah Teala’nın emriyle, Cebrail Aleyhisselam’ın yol göstermesi, burak denilen binek ve refref denilen vasıta ile, miraca çıkmış ve o geceyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı:

Bu gece Mekke’den Beyt-i Makdis’e gittim. Orada peygamberlerin ruhlarına imam olup iki rekat namaz kıldım. Oradan Arş’ın üstüne yükseldim. Allah Teala ile (mekandan münezzeh olarak) görüştüm. Allah Teala, ümmetime bir gün bir gecede elli vakit namaz farz kıldı. Geriye döndüm. Musa Aleyhisselam’a rastladım. Bu kadar namaza ümmetinin gücü yetmez diyerek, geri çevirdi. Allah Teala’nın katına vardım (niyazda bulundum). Allah Teala 10 vakti bağışladı. Geriye dönüp Musa Aleyhisselam’ın yanına geldim. O yine çoktur diye beni geri çevirdi. Tekrar Allah Teala’nın katına geldim. Allah Teala on vakit daha bağışladı. Böylece, Allah Teala’nın katına dört kere gittim. Allah Teala, en sonuncuda beş vakit olmak üzere toplamda; kırk beş vakit namazı bağışladı ve namaz beş vakite indi. Musa Aleyhisselam’ın yanına vardım. O, ümmetimin bunu da yapamayacağını söyledi. Tekrar geri dönemedim. Ben bu beş vakte razıyım, dedim. Allah Teala bu beş vaktin elli vakte bedel olacağını bildirdi. Oradan Beyt’i Makdis’e gelip aynı gecede Mekke’ye döndüm. Bu gidip gelme az bir zaman içinde vaki olmuştur.

TAHİYAT MİRACI ANLATIR

Hazreti Peygamber ümmetini çok düşünür, çok sever ve onlar için çok ağlardı. Üzerlerine büyük yüklerin binmesi ona ağır gelirdi. Allah Teala, elli vakit namazı kendisi için verseydi, hiç itiraz etmezdi. Bu zor görevi üstlenir ve elli vakit namazı kılardı. Ancak ümmetinin zorda kalacağını anlamış ve bu yüzden Allah Teala’nın huzuruna çıkarak, elli vaktin düşürülmesini, Allah Teala’dan niyaz etmişti. Sonunda beş vakite kadar inmişti namaz. Ancak, ümmet olarak bu beş vakit namazı dahi kılamıyoruz. Hazreti Peygamber nasıl miraca çıkmışsa, biz de namazda miraca çıkabiliriz. Hatta namazdaki oturuşlarda okunan Tahiyat, miraçta Hazreti Peygamber ile Allah Teala’nın ilk buluşmasını, selamlaşmasını ve meleklerin de bu duruma şahitlik etmesini bize öğretir. Biz de namazlarımızda miraca çıkabiliriz inşAllah.

Please follow and like us: