DÜNYANIN EN GÜZEL EVLATLARINI YETİŞTİREN ANNEMİZ

Hazreti Ali’nin, Fatıma Annemizle evlenmesi: Hazreti Peygamber ilk defa Hatice Validemiz ile evlenmiştir. Hatice Validemiz altı evladı dünyaya geldi. Bunların ikisi erkek, dördü kız idi. Hatice Validemiz kızı Fatıma (ra) henüz çok küçük iken ahirete irtihal etmiştir. Hazreti Peygamber Fatıma Validemizi kendi yanlarında bulundurup bizzat terbiye ve yetişmeleri ile meşgul olmuştur. Bir gün Fatıma Validemiz bir hizmette bulunmak için babasının huzuruna çıktı. Hizmetini yapıp geri dönerek giderlerken Hazreti Peygamber arkadan Fatıma Validemize baktılar. Hatırına şöyle bir his geldi:

– Eğer Fatıma’nın annesi hayatta olmuş olsaydı, şimdi onun çeyizini hazırlayacaktı.

Hazreti Peygamber, Fatıma Validemizi çok severdi. Çünkü Fatıma Validemiz gayet zahide olup annesine çok benziyordu. Böyle hatırına gelince derhal Cebrail aleyhisselam gelip:

– Ya Muhammed (sav)! Hak Teala sana selam ediyor. Buyuruyor ki: Habibim düşünüp keder çekmesin. Ben kızı Fatıma’nın bütün ihtiyacını ve elbiselerini cenetteki elbiselerden yakın bir zamanda gönderirim ve onu iyi bir kuluma nikahlasam gerektir.

Hazreti Peygamber bu sözleri işitince şükür secdesi yaptı. Sonra Cebrail aleyhisselam, Allah Teala’nın huzuruna varıp geri döndü. Allah Teala’nın, Fatıma (ra)’nın Ali (ra)’ye nikah edilmesini buyurduğunu bildirdi.

 

EY KIZIM BU ONSEKİZ AKÇANIN HESABINI NASIL VERECEKSİN?

Bir rivayete göre, Hazreti Peygamber (sav) kızı Fatıma (ra)’yı Hazreti Ali ile evlendirdiği zaman, Fatıma (ra)’ya onsekiz akça ile bir de gelinlik elbise alıp verdi. Elbiseyi Fatıma (ra)’ya giydirdiğinde Hazreti Peygamber ağladı. Fatıma, babasına:

– Ey baba! Niçin ağlıyorsun, diye sorunca, Hazreti Peygamber:

– Ey kızım! Kıyamet günü Allah Teala’nın huzurunda bu onsekiz akça ile gelinlik elbisenin hesabını nasıl verirsin, buyurdular.

Hazreti Peygamber ve ashabının ve Ehl-i Beyt’inin hali böyle olunca, bu zamanın adamları kızlarına nice paralar sarfederler, lüzumsuz ve fuzuli eşyalar alırlar. Bunların hali kıyamet günü nasıl olur? Allah Teala’nın huzurunda bunların hesabını nasıl verirler? Allah Teala, Ehl-i Beyti, Muhammed Mustafa (sav)’nın hürmetine bizleri de affeylesin.

Hazreti Fatıma Annemizin evlendirileceğini duyunca; Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de Fatıma Annemize talip oldular. Maksatları Hazreti Peygamberle akraba olmaktı. Ama Allah Teala, Hazreti Ali’yi seçmişti Fatıma Validemiz için. Hazreti Ali, orta boyludan biraz daha kısa idi. Göğsü geniş, gözleri ela, iri yapılı idi. Sakalı gayet gür idi. Her ne zaman kafirlerin yüzüne bakarsa, kafirler onun bakışından korkar ve korkularından titrerlerdi. Bu kadar heybetli olan İmam Ali Efendimiz bazen olurdu ki, yedi sekiz gün yemek yemezdi.

Please follow and like us: