DEMİRİ BÜKEN SAPANLI PEYGAMBER HAZRETİ DAVUD

Allah-u Teala, Hazreti Davud’a demiri bükme mucizesi vermişti. Peygamber de olsa bir mesleği vardı ve çalışıyordu.

Hazreti Davud, Talut’un ordusundaydı. Ve Zalim Calut’a doğru yol almışlardı. Ordu bir ırmak görmüş ve komutanları Talut tarafından suyu kana kana içmemeleri yönünde uyarılmışlardı. Ama pek çoğu buna uymamıştı. Ve bu isyankar grup oracıkta yığılıp kalmışlardı.

Talut etrafındaki imanlı topluluğa şöyle seslendi:

– Sakın korkmayın! Sayıca azalmış olabiliriz. Ama Allah (cc)’ın yardımı bizimledir. Zalim Calut’un ordusunu yeneceğiz inşAllah, dedi.

Hep birlikte “Allah-u ekber” nidalarıyla savaş meydanına ilerliyorlardı.

Günler sonra iki ordu karşı karşıya gelmişti. Calut’un ordusunun her imkanı vardı. Ama Talut’un ordusunun da iman gücü vardı. Allah (cc) inananların yardımcısıydı.

Savaş başlamak üzereydi. İnananlar, zalimlerle karşı karşıyaydılar. Calut, ordusunun önünde iri gövdesi, uzun boyuyla çok heybetli görünüyordu.

Kalın ve gür sakalları neredeyse yüzünün her yanını kaplamıştı. Etrafına korku salıyordu.

Calut, ordusundan beş metre kadar ileriye yürüdü. Ve Talut’un ordusuna kaba ve gür sesiyle şöyle haykırdı:

– İçinizde karşıma çıkmaya cesareti olan yiğit var mı?

Ve ardından:

– Korkaklar! Korkaklar, diye gürledi.

Talut’un imanlı ordusundan hemen bir genç ileri atılıverdi. Bu genç, yiğit mi yiğit bir delikanlıydı. Adı Davud’du. Güzel ve gür bir sesi vardı. O konuşurken herkes susar, onu dinlerdi. Onun sesine herkes hayran kalırdı.

Yiğitliği de dillere destandı. Allah (cc)’tan başka hiçbir şeyden korkmazdı. İmanı onu korkusuz yapmıştı. Savaşlarda bile zırh giymeye gerek görmezdi.

– Ben varım ey zalim Calut, dedi.

Calut’u bir gülmedir aldı. Sonra yine gürledi:

– Ben size karşıma çıkacak biri var mı, demedim mi? Siz karşıma bir genç çıkarıyorsunuz, dedi.

Yiğitler yiğidi Davud (as) elindeki iri taşı çok iyi kullandığı sapanına yerleştirip attı. Ve Calut’un kafasını yardı.

O zalim Calut, küt diye yere yığıldı. Hırıltılar çıkararak öldü. Ordusu şaşkındı. Toparlanmaya çalışarak hücuma geçtiler. İnananların ordusu da saldırdı. Çetin bir savaş başlamıştı. Saatler sonra iman ordusu zalimleri darmadağın edivermişti.

Talut, zaferi kazanmanın mutluluğunu tüm inananlarla paylaştı. Hep birlikte eski yurtlarını ele geçirivermişlerdi. Yurtlarına yerleşip yeni ve güzel bir hayata başlamışlardı.

Please follow and like us: