BU YEMİŞ ANCAK PEYGAMBERLİK AĞACINDANDIR

Hazreti Fatıma (ra)’nın ilmiyle ilgili ve nübüvvet çeşmesinden içtiğini gösteren şu rivayet önemlidir.

Rivayet ediliyor ki, Hazreti Peygamber, Ali (ra)’ye şöyle buyurdu:

– Allah Teala’yı seviyor musun?

– Seviyorum, Ya ResulAllah.

Hazreti Peygamber:

– Beni seviyor musun, diye sordu.

Hazreti Ali: Evet Ya ResulAllah seviyorum, diye yanıtladı.

– Fatıma (ra)’yı seviyor musun?

– Seviyorum, Ya ResulAllah.

– Hasan ve Hüseyin (ra)’i seviyor musun?

– Evet, seviyorum Ya ResulAllah.

Hazreti Peygamber tekrar sorar:

– Ya Ali! Bunca sevgiyi bir gönüle nasıl sığdırıyorsun, buyurdu.

Hazreti Ali, Peygamber aleyhisselamın bu sorusuna cevap veremedi.

İYİ DÜŞÜNÜLÜRSE BU SORUDA DERİN BİR İLİM VARDIR

Hazreti Ali kederlenip eve gelince, durumu Hazreti Fatıma Annemize anlattı. Hazreti Fatıma Annemiz:

– Bunda kederlenecek bir şey yoktur. Çünkü; Cenab-ı Hakkı sevmek, akıldandır. Hazreti Muhammed aleyhisselamı sevmek, imandandır. Beni sevmek şehevi arzu ve nefsani istektendir. Hasan ile Hüseyin’i sevmek ise tabiattandır, dedi.

Hazreti Ali hemen Hazreti Peygamberin yanına gelip aynı cevabı verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber:

– Bu yemiş ancak peygamberlik ağacındandır, buyurdu. Yani bu cevap senin cevabın değil ey Ali! Bu cevaplar Fatıma (ra) ‘nındır, demek istediler. İyi düşünülürse bu cevapta derin bir ilim vardır.

Fatıma Annemiz, ilimin bile kapısı olan Hazreti Ali Efendimizden daha derin bir ilimle cevap vermiştir. Çünkü kendisi nübüvvet çeşmesinden içmiştir. Hazreti Peygamberin dediği gibi bu cevap peygamberlik ağacından bir yemiştir.

Geçmiş ümmetlerde kemalata ermiş iki kadın annemiz vardı. Bunların Hazreti Meryem ve Hazreti Asiye oldukları rivayet edilir. Ümmeti Muhammed’de de iki kadın kemalata ermiş olarak kabul edilir. Bunlar; Hazreti Hatice Annemiz ve Hazreti Fatıma Annemizdir. Hazreti Fatıma Annemiz, ResulAllah’ın da soyunun devam etmesine vesile olan biridir. Ve seyitlerin, imamların, özellikle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi çok önemli şahsiyetlerin annesi olma şerefine nail olmuştur. Rabbimiz Hazreti Fatıma Annemizin şefaatlerine nail eylesin. Amin.

Please follow and like us: