BU İKİ CİĞERPARELERİNİZ İÇİN ADAK ADAYIN

Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin hastalanmışlardı. Hazreti Peygamber ashab-ı kiramla onlara bakmaya gittiklerinde, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma’ya:

– Bu iki ciğerpareleriniz için adak adayın, buyurdular. Onlar ve Fıdda adlarındaki hizmetçileri, “Eğer Cenab-ı Hak şifa verip, yavrularımız iyileşirse üçer gün oruç tutacağız” diye adakta bulundular. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Allah (cc)’ın izniyle şifa bulup iyileştiler. Yiyecekleri bulunmadığı için Hazreti Ali gidip bir yahudiden üç ölçek arpa borç aldı. Üçü de adadıkları orucu tutmaya niyetlendiler. Üç ölçek arpanın bir ölçeğini Hazreti Fatıma öğütüp unundan beş adet çörek pişirdi. Ekmek tam kendi sayılarına denkti. İftar vakti olduğunda bir yoksul gelip dedi ki:

– Ey ResulAllah’ın ehli! Ben müslüman yoksullarından bir yoksulum. Bana yemek yedirin. Allah Teala da size cennet nimetlerinden yedirsin.

Hepsi ellerinde bulunan çörekleri o yoksula verdiler. Kendileri su ile iftar ettiler. Ertesi gün yine oruç tuttular. Hazreti Fatıma bir ölçek arpayı da öğütüp unundan beş çörek pişirdi. Tam iftar zamanı geldiğinde bu sefer bir yetim gelip, unlardan bir şeyler istedi. Beşi de çöreklerini yetime verip, kendileri su ile iftar ettiler. Ertesi gün yine oruca niyetlendiler. Hazreti Fatıma yine bir ölçek arpa öğütüp unundan beş adet çörek pişirdi. Çörekleri iftar vakti önlerine koydular. O anda bir esir gelip:

– Üç gündür açım. Beni bağladılar, bu müddet içinde yemek vermediler. Bana merhamet edin, dedi.

Bunun üzerine beşi de önlerinde bulunan çörekleri ona verdiler. Kendileri yine su ile iftar ettiler.

Bazı rivayetlere göre, gelip onlardan merhamet dileyen esir, müşrik idi. Bu rivayet, esir olan müşrike yemek yedirmenin caiz olduğuna delalet ediyor.

Rivayet edilir ki, dördüncü günü sabahladıkları vakit; Hazreti Ali, Hasan ile Hüseyin (ra)’in ellerinden tutup Hazreti Peygambere gitmek için yola çıktılar.

Hazreti Peygamber onların açlıktan kuş yavrusu gibi titrediklerini görünce:

– Ey Ali (ra)! Bana ne büyük keder verdin, buyurdu ve kalkıp onları alarak Hazreti Fatıma’nın yanına gitti. Fatıma (ra)’yı evinde gördü ki, açlıktan karnı arkasına yapışmış. Gözleri çukurlarına batmış. Böyle görünce onu, Hazreti Peygamber daha fazla müteesir olup kederlendi. Hemen o anda Cebrail aleyhisselam gelerek:

– Ya Muhammed (sav)! Allah Teala mübarek etsin bu hali ehl-i beytine. Onların hakkında şu sureyi inzal buyurdu, diyerek “Hel Eta” suresini okudu. Rabbimiz mübarek etsin. Bizlere de bu hal ile hallenmeyi nasip etsin. Amin.

Please follow and like us: