Lakab-ı şeriflerinden biri de ATİK’dir. Kendisine bu lakabın takılmasının sebebi şudur: Bir gün Hazreti Peygamber, mübarek yüzlerine bakarak, ”Bu cehennem ateşinden azad olunmuştur” buyurdular. Bundan sonra kendilerine ”ATİK ” lakabı verildi.

Diğer bir lakabı ise, inanıcı anlamına gelen ”SIDDIK” dır. Hazreti Peygamber’i ilk tasdik ettikleri için bu lakap verilmiştir kendisine.

 

ÜMMETİN EN EFDALİ EBU BEKİR (RA)’DİR

Ehl-i sünnet vel-cemaat ittifak etmişlerdir ki, sahabelerin en efdali Ebu Bekir (ra)’dir. Ondan sonra Hazreti Ömer’dir. Hazret-i Osman ile Hazret-i Ali’nin birbirinden üstünlükleri hakkında bilginler ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’ten bir zümre, Hazret-i Ali ‘nin Osman’dan efdal olduğunu söylemişlerdir.

Buhari Abdullah bin Ömer’den (r.a) rivayet ediyor:

Hazreti Peygamber’in zamanında ashab-ı kiram birbirinden tercih olunurdu. Önce Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali üstün tutulurdu.

İbni Münzir, Hz.Ali (r.a)’nin ”Resul-i Ekrem’den (s.a.v.) sonra bu ümmetin hayırlısı Ebu Bekir sonra Ömer, sonra Ali’dir.” dediğini rivayet eder.

Ehli sünnet vel-cemaat alimleri itifak etmişlerdir ki, sahabelerin en efdali Ebu Bekir (ra)’dir. Ondan sonra, Ömer (ra)’dir. Sonra Hazreti Osman ile Hazreti Ali’nin birbirinden üstünlükleri hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Ehli sünnet vel-cemaat’ten bir zümre, Hazreti Ali’nin Hazreti Osman’dan efdal olduğunu söylemişlerdir. Buhari, Abdullah bin Ömer (ra)’den rivayet ediyor:

Hazreti Peygamber’in zamanında ashab-ı kiram, birbirinden tercih olunurdu. Önce Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali (Rabbimiz hepsinden razı olsun) üstün tutulurdu. İbn Münzir, Hazreti Ali’nin; “Hazreti Peygamber’den sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir’dir, sonra Ömer, sonra Ali’dir” dediğini rivayet eder.

 

KIYAMET GÜNÜ ÜMMETİMİN HEPSİNE SUAL SORULACAK MI?

Hazreti Peygamber, buyuruyor ki: Miraç gecesi kardeşim Cebrail (as)’e kıyamet günü ümmetimin hepsine sual edilecek mi, diye sordum. Cebrail (as):

– Ebu Bekir (ra)’den gayri, ümmetinin hepsi hesaba çekilecek, kendilerine sual edilecek. Ebu Bekir (ra)’e hesap – sual yoktur. Ona kıyamet günü, “Buyur, sen hesapsız cennete gir” denilecektir. Ebu Bekir (ra), “Dünyada beni sevenler benimle birlikte cennete girmedikçe ben de cennete girmem” diyecektir.

Please follow and like us: