ASLANIN VERDİĞİ ÇOK MÜHİM CEVAPLAR

Enes bin Malik’ten rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber, ensardan Sefine (ra)’yi bir mektupla, Yemen’de bulunan Muaz bin Cebel’e gönderdi. Yolda giderken karşısına bir aslan çıktı. Aslanın kendisine bir şeyler söylediğini vehmetti. Sefine (ra) aslana; “Ey yırtıcı hayvan! Benim yanımda Hazreti Peygamberin mektubu vardır” deyince aslan yanından uzaklaştı.

Sefine (ra), Yemen’e gitti. Muaz bin Cebel’e Hazreti Peygamberin mektubunu verdi. Muaz bin Cebel’den mektubun cevabını alarak geri döndü. Geri dönüş yolunda aslan yine önüne geçti. Bu sefer Sefine (ra) aslana; “Ben de Hazreti Peygamberin mektubunun cevabı vardır” dedi. Aslan yine Sefine (ra)’den uzaklaştı. Sefine (ra), Hazreti Peygamberin yanına gelince, Hazreti Peygamber ona:

– Ey Sefine! Hadiseyi sen mi anlatırsın, yoksa ben mi anlatayım, buyurdu.

Sefine: Siz buyurun ey Allah’ın Resulu, dedi.

Hazreti Peygamber:

– O aslan giderken sana ne dedi biliyor musun?

Sefine (ra): Hayır bilmiyorum.

Sana giderken aslan, “Resul-i Ekrem Hazretleri’ni nasıl bıraktın? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer nasıldırlar, diye sordu, buyurdu.

Bunun üzerine Abdullah bin Mes’ud kalkıp:

– Ya ResulAllah! Aslan, Ebu Bekir (ra) ile Ömer (ra)’in üstünlüğünü bilir mi, diye sordu.

Hazreti Peygamber:

– Evet bilir. Ne kadar mahlukat ve mevcudat varsa canlı ve cansız, bütün yaratıklar Ebu Bekir (ra) ile Ömer (ra)’in üstünlüğünü bilirler, buyurdu.

 

HAZRETİ PEYGAMBER’DEN SONRA CENNETE İLK ONLAR GİRECEKLER

Hazreti Peygamber buyurdular ki:

– Benden sonra (ümmetimden) ilk cennete girecek olan Ebu Bekir (ra)’le Ömer (ra)’dir.

Hazreti Ali’den rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber buyurdular ki:

– Evvela Ebu Bekir (ra)’e, sonra Ömer (ra)’e itaat ediniz. Ta ki doğru yolu bulup kurtulasınız.

Please follow and like us: